Polska Szkoła Reportażu

UWAGA! REKRUTACJA NA NOWY ROCZNIK 2022 PLANOWANA JEST NA WIOSNĘ 2022. START SZKOŁY WE WRZEŚNIU 2022, PRAWDOPODOBNIE DO CZERWCA 2023.

PROSZĘ ŚLEDZIĆ INFORMACJE TU NA STRONIE, W TYM MIEJSCU.

Rekrutacja do Polskiej Szkoły Reportażu zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników.

Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać swoje zgłoszenie jak najszybciej.

O szkole

Polska Szkoła Reportażu to roczne szkolenie prowadzone przez Instytut Reportażu. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów.

Kto może zostać Studentką/Studentem?

Po raz dziesiąty zapraszamy dziennikarzy, redaktorów i innych twórców form dokumentalnych bez względu na wiek, staż i miejsce pracy oraz studentów (po 3. roku studiów), którzy są gotowi do intensywnej pracy i chcieliby nauczyć się jak tworzyć reportaż:jak wybierać temat (sprawę do opisania, bohatera); jak go dokumentować (praca na źródłach, podróż, pierwszy kontakt z bohaterem i sztuka rozmowy, rozstanie z bohaterem); jak pisać (kompozycja tekstu, język, forma); jak redagować tekst (dla redaktorów) i jak współpracować z redaktorem (dla autorów).

Zapraszamy tych, którzy chcą nie tylko pisać, ale także – wspólnie z nami – przeczytać ważne książki.

Polska Szkoła Reportażu jest szkoleniem umiejętności organizowanym przez Fundację Instytut Reportażu.

Co każda Uczestniczka/ każdy Uczestnik otrzyma?

Każdy Uczestnik będzie miał możliwość systematycznej, praktycznej, intensywnej nauki warsztatu reporterskiego oraz wielu osobistych rozmów/konsultacji z fachowcami literatury non-fiction. Każdy z Uczestników w ciągu roku szkoleniowego powinien napisać – pod opieką swojego tutora – minimum jeden lub dwa reportaże. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik będzie mieć swojego indywidualnego tutora. Będą nimi doświadczeni reporterzy lub redaktorzy. Z nimi przez cały czas trwania zajęć będzie można konsultować swoje teksty, pisane w ramach zajęć.

Każda Uczestniczka / każdy Uczestnik przejdzie cykl warsztatów i treningów umiejętności psychologicznych prowadzony przez profesjonalnych trenerów-psychoterapeutów. Obecność na treningach jest warunkiem kontynuacji nauki w Polskiej Szkole Reportażu. Na zakończenie Szkoły Uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikat Ukończenia Polskiej Szkoły Reportażu Szkoły / Instytutu Reportażu.

Koszty udziału Uczestników w imprezach, spektaklach i innych wydarzeniach przewidzianych w programie Szkoły pokrywa Instytut Reportażu. Jednak koszty przygotowania reportaży pokrywają Uczestnicy , niezależnie od wpłaconego czesnego.

Wykładowcy i Goście Specjalni prowadzący zajęcia w Polskiej Szkoły Reportażu (alfabetycznie)

Kamil Bałuk, Magdalena Budzińska, Justyna Dąbrowska, Jacek Dehnel, Olga Gitkiewicz, Paweł Goźliński, Magdalena Grochowska, Mikołaj Grynberg,  Jacek Hugo-Bader, Wojciech Jagielski, Julianna Jonek, Alicja Kapuścińska, Jacek Karczewski, Marcin Kącki, Magdalena Kicińska, Hanna Krall, Teresa Kruszona, Tomasz Kwaśniewski, Cezary Łazarewicz, Ariadna Machowska, Jarosław Mikołajewski, Włodzimierz Nowak, Tomasz Patora, Paweł P. Reszka, Piotr Rogowski, Agata Romaniuk, Bartek Sabela, Hanna Samson, Filip Springer, Grzegorz Sroczyński, Katarzyna Surmiak-Domańska, Witold Szabłowski, Mariusz Szczygieł,  Małgorzata Szejnert, Grzegorz Szymanik, Anna Śmigulec, Maciej Wasielewski, Ewa Wieczorek, Ewa Winnicka

Lektury (oczekiwane minimum do przeczytania w ciągu rocznego kursu)

„100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku” pod redakcją Mariusza Szczygła,
„20. Dwadzieścia lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła”,
Swietłana Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”,
Kamil Bałuk „Wszystkie dzieci Louisa”,
Olga Gitkiewicz „Nie hańbi”,
Magdalena Grochowska „Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu”,
Jacek Hugo-Bader „Dzienniki kołymskie”,
Wojciech Jagielski „Wypalanie traw”„Wszystkie wojny Lary”,
Ryszard Kapuściński „Szachinszach”,
Marcin Kącki „Maestro”, „Plaża za szafą”, „Poznań”
Magdalena Kicińska „Pani Stefa”,
Hanna Krall Fantom bóluSześć odcieni bieli i inne historie”, „Na wschód od Arbatu”
Cezary Łazarewicz „Żeby nie było śladów”,
Irena Morawska „Było piekło, teraz będzie niebo”,
Lidia Ostałowska „Farby wodne”„Cygan to cygan”
Paweł P.  Reszka „Diabeł i tabliczka czekolady”,
Filip Springer „13 pięter”, „Wanna z kolumnadą”, „Zaczyn”, „Miasto archipelag”
Katarzyna Surmiak-Domańska „Żyletka”„Mokradełko”, „Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość”
Mariusz Szczygieł „Niedziela, która zdarzyła się w środę”, „Gottland”, „Zrób sobie raj”, „Nie ma”,
Wojciech Tochman „Schodów się nie pali”, „Bóg zapłać”, „Dzisiaj narysujemy śmierć”,
Agata Tuszyńska „Rodzinna historia lęku”,
Maciej Wasielewski „Jutro przypłynie królowa”,
Ewa Winnicka „Angole”, „Był sobie chłopczyk”

Kiedy zajęcia?

Roczna szkoła od 2019 roku obejmuje nie dziewięć, a dziesięć INTENSYWNYCH, comiesięcznych, trzydniowych zjazdów w Warszawie: sześć w pierwszym semestrze (luty – czerwiec 2020), cztery w drugim (wrzesień – listopad 2020). Zjazdy odbywają się od czwartkowego popołudnia, (od godz. 16) do niedzieli (do godz. 16), w podziale na grupy.
Terminy zjazdów zostają podane w ogłoszeniu o rekrutacji, z zastrzeżeniem, że mogą ulec zmianie najpóźniej dwa miesiące przed terminem zjazdu.

Pierwszy zjazd:

Grupa A 13-15 lutego 2020
Grupa B 14-16 lutego 2020

Zjazdy odbywać się będą w Warszawie w siedzibie Instytutu Reportażu przy ul. Gałczyńskiego 12 lub w innym miejscu w Warszawie wyznaczonym przez Instytut Reportażu. Uczestnicy spoza Warszawy zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie. W trakcie zajęć przewidziane są przerwy na posiłki (studenci organizują je sobie we własnym zakresie).

Uczestnicy otrzymują kartę zniżkową ważną bezterminowo na zakupy w księgarni Instytutu Reportażu.

Grupy

Docelowo próbujemy zrekrutować dwie grupy, maksymalnie po 23 osoby.

Grupa A – zajęcia od czwartku, ok. 16:00 do soboty po południu.
Grupa B – zajęcia od piątku, ok. 16:00 do niedzieli po południu.

W piątek po 16:00 i sobotę do popołudnia odbywać będą się zajęcia wspólne, tzw. wykłady. W pozostałym czasie – ćwiczenia i warsztaty.

Szczegóły we wstępnym harmonogramie 2020.

Uwaga! Przy zgłoszeniu należy zdeklarować preferowany tryb:

a) Grupa A czw-sb;
b) Grupa B pt-nd;
c) udział w obu grupach możliwy

Wybór opcji c) zwiększa szansę na pozytywną weryfikację zgłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Rekrutacja

Warunkiem wstąpienia do Polskiej Szkoły Reportażu (oprócz uiszczenia czesnego i podpisania umowy cywilno-prawnej z Instytutem Reportażu) jest przejście kwalifikacji wstępnej polegającej na przysłaniu CV oraz listu, w którym Kandydatka/Kandydat wyjaśni, dlaczego chce się z nami uczyć.

Oczekujemy od Kandydatek i Kandydatów jednego, maksymalnie dwóch tekstów dziennikarskich lub literackich (dowolne, choć najlepiej bliskie formule reportażu/relacji/sprawozdania/wywiadu). Mogą być wcześniej publikowane lub nie. Tekst – tylko w pliku Word – nie może być dłuższy niż 10 stron (każda strona to 1800 znaków ze spacjami). Teksty przysłane w innym pliku niż Word nie będą czytane i rozpatrywane.

Uwaga! W praktyce w ostatnich latach liczba i poziom zgłoszeń do szkoły co roku zwiększa się. Radzimy więc wysyłać tekst najlepiej jak najbardziej zbliżony gatunkowo do reportażu, najlepiej wysłać dwa teksty – zwykle zwiększy to szanse na pomyślne przejście rekrutacji (chyba że drastycznie różnią się one od siebie poziomem).

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zgłoszeń dostępny w trakcie rekrutacji. Proszę nie zapomnieć o preferencji dotyczącej grupy.

Szkoła – po ocenie nadesłanych materiałów – zastrzega sobie prawo zaproszenia Kandydata/Kandydatkę na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. Przyjęci zostaną Kandydatki i Kandydaci, którzy jako pierwsi:
a) spełnią warunki merytoryczne,
b) podpiszą ze Szkołą umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron,
c) opłacą czesne.

Rekrutacja do Polskiej Szkoły Reportażu zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników. Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać swoje zgłoszenie jak najszybciej.

Szkoła gwarantuje sobie prawo ogłoszenia rekrutacji dodatkowej.

Szkoła gwarantuje sobie prawo odwołania szkolenia do końca stycznia 2020, jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby Uczestniczek/Uczestników. W takiej sytuacji wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o odwołaniu.

Instytut Reportażu zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych zjazdów, prelegentów, tematów zajęć oraz miejsca zajęć w granicach Warszawy.

Czesne – rekrutacja w 2019 r.

12 000 zł za rok (w tym 23 proc. VAT)
Przy płatności za cały rok z góry: 8 950 zł (w tym 23 proc. VAT)

OPCJA A
8 950 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok płatne z góry
w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu

OPCJA B
1 semestr: 5 500 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 30.11.2019
2 semestr: 5 000 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 31.05.2020
Razem: 10 500 (w tym 23 proc. VAT) za cały rok

OPCJA C
1 semestr: 6 000 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 30.11.2019
2 semestr: 6 000 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 20.08.2020
Razem: 12 000 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok

safe_image

Pytania w sprawie szkoły: kamil.baluk@instytutr.pl